Prospectus

nl en

Noordwest-semitische epigrafie

Course
2009-2010

Inleiding in de epigrafie van het Noordwest-Semitisch. In overleg met de docent wordt een keuze gemaakt tussen het Kanaänitisch en het Aramees, allebei in de breedste zin des woords.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

De student maakt gedurende de colleges aan de ene kant kennis met het epigrafische materiaal dat bewaard is gebleven, en aan de andere kant met de grammaticale en lexicale bestudering ervan.

Literatuur

Literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Informatie

Prof.dr. H. Gzella Telefoon: 071- 527 2255.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

In overleg met de student worden er teksten uitgekozen, die door de student voorafgaand aan de colleges bestudeerd dienen te worden.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.