Prospectus

nl en

Receptiegeschiedenis van de Bijbels-Hebreeuwse literatuur

Course
2009-2010

In dit college staat de receptie van een verhaal uit Genesis in de literatuur van het jodendom centraal. Er zal worden gekeken hoe met het verhaal werd en wordt omgegaan op verschillende momenten en plaatsen in de verschillende geschriften van de joodse traditieliteratuur en in de modern-Hebreeuwse literatuur. Daarnaast zal ook de receptie in de vroegchristelijke Syrische literatuur worden behandeld. Het college wordt door verschillende docenten gegeven.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze collegereeks bouwt voort op de verschillende vormen van Hebreeuws en Aramees die in voorgaande cursussen zijn bestudeerd. In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de wijze waarop bijbelverhalen in de joodse en vroegchristelijketraditie zijn verwerkt.

Literatuur

Aan het begin van de collegereeks wordt een literatuurlijst uitgereikt.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen over de op college behandelde stof en de literatuurlijst. Het schriftelijk tentamen bestaat uit korte open vragen en enkele essayvragen.

Informatie

Dr. M.L. Folmer is de coördinator van de cursus. Telefoon: 071-527 2513.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

  • De cursus bestaat uit een reeks werkcolleges die worden gegeven door verschillende docenten van de opleiding. Aan het begin van de cursus krijgt de student een overzicht van hetgeen van week tot week besproken wordt.

  • Wekelijks moet gerekend worden met zo’n twee uur voorbereiding.

Opmerkingen

Studenten dienen voorafgaand aan de nieuwe cursus hun keuze voor dit keuzevak kenbaar te maken bij de coördinator. Daarna aanmelden via
U-twist.