Prospectus

nl en

Vergelijkende semitistiek

Course
2009-2010

Overzicht van de Semitische talen, hun classificatie en hun taalkundige structuur. Inzicht in de principes, methoden en technieken van historische en vergelijkende taalkunde, toegepast op de Semitische talen

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Combinatie hoor- en werkcollege

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs

Leerdoelen

Inzicht in de grote lijnen van de vergelijkende en beschrijvende Semitische taalkunde, in het bijzonder de classificatie van de Semitische talen en de principes die daaraan ten grondslag liggen. Vertrouwdheid met de methoden en technieken van de vergelijkende en historische taalkunde, toegepast op de familie der Semitische talen. Na deze cursus is de student in staat zich een oordeel te vormen over diverse problemen van de Semitische taalkunde.

Literatuur

 • P.R. Bennett,Comparative Semitic Linguistics: A Manual(Winona Lake, IN 1998);

 • R.L. Trask,Historical Linguistics(2nd ed., rev. by R. McColl Millar; London 2007);

 • J. Huehnergard, “Semitic languages” in: J.M. Sasson (ed.),_Civilizations of the Ancient Near East_IV (London 1995) pp. 2117–2134;

 • S. Moscati (ed.),An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology (Wiesbaden 1964);

 • H. Gzella, “Expansion of the Linguistic Context of the Hebrew Bible / Old Testament: Hebrew among the Languages of the Ancient Near East” in: M. Sæbø (ed.),Hebrew Bible / Old Testament. The History of its Interpretation III/1 (Göttingen 2010);

 • H. Gzella, “Northwest Semitic in General” in: S. Weninger en M.P. Streck (eds.),Semitic Languages. An International Handbook(Handbücher zu Sprach- und Kommunikationswissenschaft; Berlijn etc. 2010).

Tijdens het college wordt verdere te bestuderen literatuur opgegeven.

Toetsing

Via een werkstuk over een onderwerp m.b.t. de Semitische taalvergelijking, vast te stellen in overleg met de docent.

Informatie

Dr. M.F.J. Baasten. Telefoon: 071-527 2257/2960/2253.

Blackboard/webpagina

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van blackboard.

Overzicht

 • a) panorama van de Semitische talen en hun classificatie, bronnenmateriaal, apparaat semitistiek;

 • b) methoden en technieken van historische en vergelijkende Semitische taalkunde;

 • c) capita selecta uit de semitistiek.

Opmerkingen

 • Aanmelden via U-twist.

 • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist.