Prospectus

nl en

Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1B

Course
2009-2010

Het vak mondelinge taalvaardigheid, dat de onderdelen spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak omvat, wordt gegeven in het talenpracticum. Dit biedt de mogelijkheid intensief gebruik te maken van audio- en videomateriaal.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 (gesproken interactie) en niveau A2 (gesproken productie) van het Common European Framework of Reference.
In de bachelorfase worden spreek- en luistervaardigheid verder uitgebouwd in de tweedejaarscursus Taalvaardigheid 2C: mondelinge taalvaardigheid en de derdejaarscursus Taalvaardigheid 3: mondelinge taalvaardigheid

Literatuur

Toetsing

PMTB, dat plaatsvindt na afloop van het tweede semester, bestaat uit drie onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak. Cijfer wordt mede bepaald door actieve deelname in de klas (50%)

Informatie

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.