Prospectus

nl en

Reading/Vocabulary 1B - Language Acquisition I

Course
2009-2010

Beschrijving

Tijdens de colleges leesvaardigheid staan zakelijke teksten centraal. Er wordt gewerkt aan de verbetering van leesstrategieën voor zowel globaal als intensief lezen.
Voor het onderdeel woordenschat bestuderen de studenten zelfstandig elke week twee hoofdstukken uit Alexander.

Onderwijsvorm

  • Lezen: werkcollege; aanwezigheid verplicht

  • Woordenschat: zelfstudie

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de leesvaardigheid. De nadruk ligt op het verwerven van een leesstrategie die kan worden toegepast op artikelen uit kranten en tijdschriften met een populair-wetenschappelijk karakter. Er wordt gewerkt aan de verbetering van leesstrategieën bij zowel globaal als intensief lezen. Globale leesvaardigheid houdt in dat men snel in staat is de algemene inhoud van een tekst te begrijpen. Intensieve leesvaardigheid houdt in dat men daarnaast ook details in de tekst begrijpt.

Studielast

-

Literatuur

P. de Klein, Alexander, leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen (Amsterdam, 2005, ISBN 90 5170 406 2).
Materiaal voor lezen wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Toetsing

Het tentamen leesvaardigheid bestaat uit twee delen: 1. multiple-choicevragen die de intensieve leesvaardigheid toetsen. Bij het tentamen is het gebruik van woordenboeken toegestaan; 2. multiple-choice- en open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen. Hierbij moeten vragen worden beantwoord waarvoor het nodig is om snel informatie te verzamelen uit een groot aantal teksten.

Voor het onderdeel woordenschat wordt wekelijks een toets afgenomen over maximaal twee hoofdstukken van Alexander. Hierbij zijn twee vijven toegestaan, mits gecompenseerd door twee zevens.
Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde van het tentamencijfer lezen (50%) en het gemiddelde van de wekelijkse Alexander-toetsen (50%) .

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Informatie

Bij de docenten: nog niet bekend (1e semester) en M.Arends@hum.leidenuniv.nl (2e semester).

Aanmelden

Aanmelden via U-Twist is verplicht, ook voor de reguliere studenten Nederlandkunde.

Blackboard

Het materiaal voor lezen wordt via Blackboard aangeboden. Naast de teksten die tijdens de colleges behandeld worden, maken de studenten wekelijks Blackboardtoetsen (tekst met vragen) als huiswerk.

Opmerkingen

Studenten lezen iedere week verschillende teksten en maken verschillende soorten opdrachten en vragen. Om de leesstrategie te verbeteren wordt ook aandacht besteed aan structurele opbouw van teksten, zoals indeling in alinea‘s en de verdeling van informatie binnen alinea‘s.
Daarnaast moeten studenten iedere week twee hoofdstukken uit Alexander bestuderen.

Doelgroep:
Buitenlandse studenten met enige kennis van het Nederlands