Prospectus

nl en

Frans: Paris dans la littérature française de Balzac à nos jours (séminaire)

Course
2009-2010

Doelgroep

2e en 3e jaars studenten Frans; tevens studenten van andere opleidingen mits in staat een franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen.

Beschrijving

Vanaf de 19e eeuw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende urbanisatie, wordt Parijs een centraal onderwerp, ja zelfs een vooraanstaand personage in de Franse literatuur. De romans van Balzac, Flaubert en Zola zijn niet alleen een ongeëvenaard document over het negentiende-eeuwse Parijs, zij scheppen bovenal een literair beeld van de stad, een mythe waarop vele latere schrijvers zullen voortbouwen. In dit college ondernemen wij een chronologische verkenningstocht langs een aantal literaire representaties van de (hoofd)stedelijke ruimte in de 19e en 20e eeuw. Deze tocht voert ons van de genoemde negentiende-eeuwse romanciers naar Baudelaire (Parijs als toonbeeld van de modernité). Het surrealisme en Guillaume Apollinaire leiden ons dan de 20e eeuw in; we vervolgen onze weg met naoorlogse auteurs als Raymond Queneau en Jacques Prévert om uiteindelijk te belanden bij hedendaagse romanciers als Georges Perec en Patrick Modiano.

Rooster.

Collegerooster

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Literatuur

Syllabus + onderstaande aan te schaffen werken:

  • Zola: Le ventre de Paris (Gallimard Folio)

  • Zola: La curée (Garnier Flammarion)

  • Modiano: Quartier perdu (Gallimard folio)

  • Perec: Un homme qui dort (Gallimard Folio)

Toetsing

Actieve deelname; korte mondelinge presentatie en daarop gebaseerd werkstuk van 5-10 pagina’s.

Informatie

a.e.schulte@hum.leidenuniv.nl