Prospectus

nl en

Frans: Middeleeuwen II

Course
2009-2010

Beschrijving

In dit college worden de volgende genres behandeld: het middeleeuws toneel, de allegorische literatuur en de zogenaamde didactische literatuur van de Middeleeuwen. Tevens verwerft de student kennis van de beginselen van het Oudfrans.

Rooster

Collegerooster

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische vaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student over kennis van en inzicht in de bovengenoemde literaire genres van de middeleeuwse literatuur. Hij kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in middeleeuwse teksten die hij kan plaatsen in een sociale contexte en waarop hij kritische reflecie kan bieden. Voortbouwend op het college Middeleeuwen I heeft hij tevens inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen. Daarnaast beschikt de student over een basiskennis van het Oudfrans.

Overzicht

De student volgt een wekelijks lectuurprogramma, waarbij de verschillende dramatische, allegorische en didactische teksten aan bod komen. Voorafgaand aan de lectuur van een tekst wordt in het college ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Na lezing van de tekst wordt deze tijdens het college bediscussieerd door de studenten. Daarnaast leert de student middels te bestuderen fragmenten (ook met gebruik van Blackboard), en na inleiding van de docent, de beginselen van het Oudfrans.

Literatuur

  • Jean Bodel, Le Jeu de saint Nicolas, Ed. bilingue, J. Dufournet, Paris G-F Flammarion, 2005

  • Aucassin et Nicolette, Ed. + Trad. J. Dufournet, Paris, G-F Flammarion, 1984

  • Le Roman de la Rose (fragments Syllabus)

  • La Clef d’Amour (fragments en ancien français : Syllabus)

  • De Sleutel der minne, Vert. J.C.Szirmai, MemoranduM 2, Hilversum, Verloren 2001

  • Anonyme, Les Quinze Joies de mariage, I. Jourdan, La Part Commune 2005

  • Twee middeleeuwse beestenboeken, Vert. J.C. Szirmai en R. Lops, MemoranduM 5, Hilversum, Verloren 2005

  • Richard de Fournival, Le Bestiaire d’Amour et la Response du Bestiaire, Ed. bilingue J. Bianciotto, Paris Champion 2009

  • Syllabus Littérature française du Moyen Âge 2

  • A.Berthelot, Histoire de la littérature du Moyen Âge, Rennes 2006

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Informatie

j.c.szirmai@hum.leidenuniv.nl