Prospectus

nl en

Nieuwegyptisch

Course
2009-2010

Toegangseis

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Inleiding en Lectuur Middelegyptisch (EG11IME en EG12LME) te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding tot het Nieuwegyptisch (de gangbare schrijftaal vanaf de late 18de dynastie tot in de 7de eeuw v. Chr.) door middel van (1) een korte grammaticale inleiding en (2) tekstlectuur. De te lezen teksten stammen vooral uit de Ramessidentijd.

Leerdoelen

Het doel van het college is studenten elementaire leesvaardigheid en grammaticale kennis bij te brengen, en te leren Nieuwegyptische teksten correct te translitereren en te vertalen. Toegangseisen zijn Inleiding en Lectuur Middelegyptisch (EG11IME en EG12LME).

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Literatuur

  • Een syllabus samengesteld door A. Egberts en B.J.J. Haring,Beknopte inleiding tot het Nieuwegyptisch, verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren.

  • De te lezen Nieuwegyptische teksten worden op het college bekend gemaakt. Moederkopieën van de teksten en vertalingen zijn op te vragen bij de balie van de NINO-bibliotheek.

Toetsing

Tweemaal een schriftelijk tentamen: (1) na blok III een grammaticale toets (telt voor 30%); (2) na blok IV een transliteratie en vertaling van een nog niet eerder gelezen tekst (telt voor 70%). Daarnaast wordt actieve deelname aan de werkcolleges verwacht (hooguit 2 sessies mogen worden gemist).

Aanmelden

  • Aanmelden via U-twist.

  • Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk deze cursus in het Engels te geven.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent [dr. B.J.J. Haring](mailto:b.j.j.haring@hum.leidenuniv.nl. Telefoon): 071-5274170.