Prospectus

nl en

Egyptische kunstgeschiedenis

Course
2009-2010

Toegangseis

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Egyptische Cultuurgeschiedenis I (EG11EC1) en Materiële Cultuur I (EG11MC1) te hebben afgerond en de cursus Materiële Cultuur II (EG12MC2) te volgen dan wel te hebben afgerond.

Beschrijving

Behandeling van specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische kunstgeschiedenis betreffende schilder- beeldhouw- en bouwkunst met speciale aandacht voor iconografie en iconologie en de fundamentele verschillen tussen de Westerse en Oudegyptische kunst.

Leerdoelen

Voortbouwend op de kunsthistorische literatuur van Materiële cultuur I-II (EGBA108, EGBA109) is het doel de kennis van en inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen te vergroten, en het kritische kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen. Dit loopt vooruit op het werkcollege Mastaba (EG31MAS).

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen van essayvragen aan het eind van het tweede (= vierde) blok. Herkansing op afspraak: mondeling of schriftelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Literatuur

 • D. Arnold,Building in Egypt. Pharaonic stone masonry(Oxford 1991), 57-210, 251-289.

 • F. Junge, Vom Sinn der ägyptischen Kunst, in: J. Assmann e.a. (ed.),5000 Jahre Ägypten. Genese und Permanenz pharaonischer Kunst (Heidelberg 1983), 43-60.

 • Idem, Versuch zu einer Ästhetik der ägyptischen Kunst, in: M. Eaton-Krauss e.a. (ed.) Studien zur ägyptischen Kunstgeschichte (Hildesheim 1990), 1-38.

 • M. Müller,Die ägyptische Kunst aus kunsthistorischen Sicht, in idem, 39-56.

 • E. Panofsky, Iconography, in: idem,Meaning in the visual arts (Harmondsworth 1983), 51-67.

 • H. Schäfer,Principles of Egyptian Art (Oxford 1974 of later). Verkrijgbaar bij Kooijker (eventueel te bestellen).

 • Collegestof
  Moederkopieën (met uitzondering van Arnold) van de te bestuderen hoofdstukken zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te gebruiken.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Aanmelden

 • Aanmelden via U-twist.

 • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent dr. R. van Walsem.

Opmerkingen

Het betreft 7 wekelijkse colleges van 2 uur waarin met gebruikmaking van een(uitvoerige) presentatie van beeldmateriaal de volgende onderwerpen worden behandeld:
1. Algemene beschouwingen over “wat is kunst?” en confrontatie westerse en Egyptische voorbeelden van bepaalde aspecten van deze vraag.

 1. Behandeling van Panofsky’s theorie en methodologie m.b.t. iconografie/iconologie en zijn bruikbaarheid in Egyptische context.

 2. Behandeling van fundamentele aspecten van architectuur, terminologie etc.

 3. Demonstratie en toepassing van aspecten van week 1-3 in een architectonisch geheel, bijv. de basilikale bouw in Egypte.

5-7. Idem in gedetailleerde integrale analyse van (een) mummiekist(en) uit de Derde Tussenperiode, o.a. rol van typologieën, hun statistische bewerking, analyse en bredere culturele interpretatie.