Prospectus

nl en

[kopie] Algemeen college gescheidenis van de geschiedschrijving (minor)

Course 2003-2004

In dit college wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop in de westerse wereld over het verleden is gedacht, hoe men het heeft bestudeerd en met welk doel. De nadruk ligt hierbij op de ontwikkeling van de geschiedbeoefening sinds de Verlichting.

Onderwijsvorm

Literatuur

Toetsing
Schriftelijk

Methods of instruction

Hoorcolleges

Study material

  • Herman Beliën en Gert Jan van Setten, Geschiedschrijving in de twintigste eeuw. Discussie zonder eind, 3e druk, Amsterdam 2000.

Examination

Schriftelijk

Tentamen maandag 2 juni, 19.00-21.00 uur in 1175/011, 1175/028
Herkansing wordt nader bekend gemaakt

Time table

Maandag 3 febr. t/m 23 mei (m.u.v. 21 april t/m 5 mei), 18.45-20.15 uur, 1175/011