Prospectus

nl en

Christelijke Midden-Oosten

Course
2009-2010

Deze cursus biedt een eerste kennismaking met de boeiende maar complexe wereld van het christendom in het Midden-Oosten, waar het zijn oorsprong heeft, maar ook nu nog een belangrijke rol speelt. Na een historische inleiding belichten specialisten uit verschillende vakgebieden de grote regionale tradities van Armeni?ot aan Ethiopi?Daarbij wordt zowel aan theologie en literatuur als aan beeldende kunst en architectuur aandacht besteed, waar mogelijk met verwijzingen naar de actualiteit in de moederlanden en in de disapora.

Timetable

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Method of Instruction

Hoorcollege

A la carte and contract teaching

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Course objectives

Kennis van het begrippenapparaat en de basiskennis die nodig zijn voor het kunnen volgen van de actuele ontwikkelingen op dit gebied en voor alle verdere studie van de christelijke tradities in het Midden-Oosten.

Required reading

H. Teule, A. Wessels, ed., Oosterse christenen binnen de wereld van de islam, Heerlen & Kampen 1997.Aanvullende artikelen volgens nadere opgave.

Examination

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Information

De coördinator, Prof. Dr. J. van der Vliet

Blackboard/webpage

nvt

Overview

Een gedetailleerd overzicht wordt uiterlijk tijdens het eerste college aan de studenten uitgedeeld.

Remarks

Indien de student dit vak niet als onderdeel van de variant Koptisch Egypte van het keuzepakket Egyptische Taal en Cultuur volgt, dient hij/zij zich aan te melden via U-Twist.