Prospectus

nl en

Taalvaardigheid Russisch 2: leesvaardigheid

Course
2009-2010

Het doel van dit college is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De voor het college te lezen teksten zullen voor ongeveer de helft bestaan uit krantenartikelen en voor de helft uit andere types teksten. Veel aandacht zal uitgaan naar technieken waarmee men zelf leesvaardigheid kan aanleren.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Zie Beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Literatuur

Wordt op college bekendgemaakt

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
1) Vijf schriftelijke toetsen in de loop van het eerste semester (stof bestaat uit onbekende teksten en teksten die op het college behandeld zijn). Vier van de vijf toetsen moeten voldoende gemaakt zijn (= 5,5). Wie niet aan deze eis voldoet, moet de collegestof overdoen bij het mondelinge tentamen aan het einde van het tweede semester. Het gemiddelde van deze toetsen vormt de helft van het eindcijfer.
2) Mondeling tentamen na het Ruslandverblijf in semester 2 van het tweede jaar over 150 pagina’s Russische literatuur naar keuze. Het resultaat van dit tentamen over 150 pagina’s vormt de andere helft van het eindcijfer.

Informatie

Bij de docent