Prospectus

nl en

Seminar economie, een inleiding tot de economie van Rusland

Course
2009-2010

In dit college zullen we een begrippen apparaat opbouwen waarmee we de economische ontwikkelingen in het hedendaagse Rusland kunnen analyseren. Deze begrippen worden toegepast op de economische ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en Rusland.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

De doelstelling van de cursus is studenten voldoende kennis mee te geven voor een redelijk begrip van de economische problemen in het hedendaagse Rusland. Daartoe dienen zij kennis te maken met de basisbegrippen van de economische wetenschap; de instituties en de gedragspatronen van het economisch stelsel van de Sovjet-Unie; de problematiek van de economische transitie en de recente economische ontwikkelingen in Rusland

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Toetsing

Het tentamencijfer is het gemiddelde van het resultaat van het schriftelijke tentamen met open vragen en het totaal resultaat van een drietal schriftelijke opdrachten.

Informatie

Bij de docent