Prospectus

nl en

Standaardbabylonisch I: Religieuze teksten

Course
2009-2010

Het lezen van literaire teksten uit het 1e millennium (Standaardbabylonisch dialect) uit de spijkerschrifteditie van BAL.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de literaire werken vanuit het spijkerschrift te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van de literaire teksten van het eerste millennium v.Chr.

Literatuur

R. Borger,Babylonisch-Assyrische Lesestücke (= BAL) (Roma 1979 of later).

Toetsing

Werkstuk na het tweede blok: tekstbewerking.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college en geeft een grammaticale analyse van de transliteratie/transcriptie.

  • De docent behandelt taalkundige aspecten en de achtergronden van de tekst.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-Twist.

  • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.

  • Voor deze cursus is basiskennis van de Akkadische grammatica (niveau MA11IAS) en het spijkerschrift vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.