Prospectus

nl en

Russische grammatica 2

Course
2009-2010

Tijdens het college worden specifieke onderwerpen behandeld uit de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek van het Russisch. De meer problematische onderdelen zullen bovendien door middel van oefenmateriaal aan bod komen.

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Literatuur

  1. P. Houtzagers (red.), Russische Grammatica, Bussum: Coutinho 2003.
    1. Aanvullend materiaal via Blackboard

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Informatie

Bij de docent

Blackboard/webpagina

Wordt gebruik van gemaakt.