Prospectus

nl en

Geschiedenis van Mesopotami?n Anatoli?I

Course
2009-2010

Capita selecta uit de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Goede kennis van de belangrijkste periodes in de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië.

Literatuur

Nader op te geven.

Toetsing

Tentamen na het tweede blok.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

  • De student bestudeert de opgegeven literatuur en geeft die in een referaat weer.

  • De docenten geven een overzicht en behandelen capita selecta uit de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voor deze cursus is het ingangsniveau van MA12GMA vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.