Prospectus

nl en

Russische Taalkunde 3: Moderne Russische taalkunde

Course
2009-2010

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de moderne Russische taalkunde behandeld, met name op het gebied van de semantiek en/of syntaxis.
Een uitgebreide studiehandleiding wordt op het eerste college uitgereikt.

Onderwijsvorm

Werkcollege (deelname verplicht)

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in enkele theoretische thema’s binnen de moderne Russische taalkunde. De cursus bouwt voort op het onderdeel synchrone taalkunde van het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde. In de masterfase wordt het vakgebied met name verder behandeld in de gespecialiseerde cursus Taalkunde 4c (Topics moderne Russische taalkunde).

Literatuur

Nog niet bekend.

Toetsing

Referaat en paper.

Informatie

Bij de docent (zie www.slavisch.leidenuniv.nl > Organisatie > Stafleden voor de adressen).

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.