Prospectus

nl en

Russische Letterkunde 3

Course
2009-2010

Beschrijving

Het college Letterkunde 3 is in zijn geheel gewijd het Russische Fin de Siècle (1890-1917). Tegenwoordig staat deze periode bekend als een een tijd van ongekende culturele bloei (literatuur, beeldende kunst en muziek), maar de tijdgenoten dachten daar vaak heel anders over. Zij waren ervan overtuigd dat ze in een tijd van cultureel en moreel verval leefden. In dit college besteden we niet alleen aandacht aan het werk van de meest prominente vertegenwoordigers van de “Zilveren Eeuw” van de Russische poëzie (Blok, Achmatova), maar ook aan dat van minder bekende en duidelijk minder getalenteerde schrijvers die niettemin de moeite van het bestuderen waard zijn (Michail Artsybašev, Lidija Zinov’eva-Annibal, Anna Mar). Ook gaan we in op de beeldvorming rond het Fin de Siècle en hoe deze in de loop van de geschiedenis is veranderd. Welke factoren spelen daarbij een rol en wie zijn er voor dat veranderende beeld verantwoordelijk? Al doende raken we aan verschillende thema’s die de tijdgenoten bezighielden, zoals zelfmoord, sex en politiek.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid verplicht.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

  • Verder ontwikkelen van vaardigheid in het analyseren van proza, poëzie en film; – Kennisnemen van werken uit het Russische modernisme; – Vertrouwd raken met enkele mechanismen in de (culturele) geschiedschrijving en het proces van canonvorming; – Verder ontwikkelen van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Literatuur

Primaire bronnen worden in elektronische vorm beschikbaar gesteld. Secundaire literatuur wordt in hard copy uitgedeeld.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof en de secundaire literatuur. Naast deze twee onderdelen kent het college enkele mondelinge en schriftelijke referaten.

Informatie

Bij de docent .

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.