Prospectus

nl en

Taalvaardigheid Russisch 2 thuisblijfprogramma: leesvaardigheid

Course
2009-2010

Onderwijsvorm:

Werkcollege 1 uur per week

A la carte- en Contractonderwijs:

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Beschrijving:

Dit onderdeel is een uitbreiding van Lezen 2. Het maakt deel uit van het thuisblijfprogramma in semester 2 van het tweede jaar.

Leerdoelen:

Zie Beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het tweedejaarsvak Lezen 2.

Literatuur:

Wordt op college bekendgemaakt.

Toetsing:

Mondeling tentamen.

Informatie:

Bij de docent.