Prospectus

nl en

Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: mondelinge taalvaardigheid

Course
2009-2010

Op het college wordt verder geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken. Er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten met behulp van kranten, tijdschriften en radio-, televisie- en videomateriaal. Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid uitgebouwd.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt. Studenten die meer dan 2 colleges zonder dringende reden afwezig zijn, krijgen een verzwaarde toetsing.
Tevens leert de student een complexere samenhangende tekst te schrijven over diverse onderwerpen.
In dit college worden drie onderwerpen behandeld: het schrijven van een brief, een resum?n vertalen.
1) Bij het schrijven van een brief worden de regels voor correspondentie met de diverse standaard zinswendingen en uitdrukkingen behandeld, onder andere kennisgeving, verzoek, uitnodiging, bedankbrief.
2) Bij het resum?orden zinsbouw en spelling geoefend.
3) Bij het vertalen wordt het vocabulaire uitgebreid en de kennis van vaste zinswendingen; er worden woordenlijsten gemaakt naar aanleiding van het vertaalwerk.

Timetable

In één college van twee uur per week wordt geoefend met spreek- en schrijfvaardigheid. Onderdeel van het keuzevak taalvaardigheid Russisch voor het 3e jaar.

Method of Instruction

werkcollege

Course objectives

Het verwerven van een verdere verdieping op het terrein van de Russische spreek- en luistervaardigheid. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het tweedejaarsvak Taalvaardigheid 2.
Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan de eisen B1 voor gesproken productie en interactie van het Common European Framework of Reference (MTV3) en datt hij tenminste een samenhangende tekst kan schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn (niveau B1, Common European Framework of Reference).

Required reading

Eigen materiaal van de docent.

Examination

Diverse opdrachten en mondeling tentamen

Information

Bij de docent, via e-mail

Blackboard/webpage

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Overview

Nog niet bekend.