Prospectus

nl en

Duitstalige literatuur in context (20/21e eeuw)

Course
2009-2010

Beschrijving

In het eerste semester houden we ons bezig met de periode van 1945 – heden met veel aandacht voor de ontwikkeling van de politieke stromingen in Duitsland en de politiek-sociale en culturele situatie van het hedendaagse Duitse taalgebied.
Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse geschiedenis (culturele en sociale geschiedenis), Landeskunde (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en literatuurgeschiedenis. Het gaat hierbij niet om het aanbrengen van feitenkennis uit handboeken, maar om het plaatsen van teksten in hun context. Zelfstudie van de student wordt verwacht bij het bestuderen van een tweetal handboeken (Beutin en Müller) waarvan de lectuur in het college begeleid wordt en waarop tijdens de zittingen bij het behandelen van specifieke problemen teruggegrepen kan worden.
Daarnaast komt een rijk geschakeerd aantal teksten ter sprake, gekozen op grond van hun functionaliteit in communicatief opzicht en zonder beperkingen t.a.v. Textsorten: triviale literatuur is evenzeer vertegenwoordigd als b.v. hoorspelen, interviews, tv-spelen en wat dies meer zij. Actieve bijdragen van de student worden, naast eventuele responsie, verwacht in de vorm van spreekbeurten.

Leerdoelen

Studenten trainen in het vermogen teksten in hun context te plaatsen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Mondeling tentamen van 15 minuten aan het eind van het semester.

Literatuur

  • Beutin,W. u.a., Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler. Nieuwste druk

  • Müller, H., Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Mannheim/Wien/Zürich

Aanmelden

Via U-Twist

Contact

Dr. J.W. Onderdelinden