Prospectus

nl en

Duitstalige literatuur in context (750-1700)

Course
2009-2010

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt het tijdvak van ca. 750 tot 1700 behandeld. Deze periode van ongeveer 10 eeuwen omvat wat men traditioneel de Middeleeuwen, de Renaissance, de Reformatie en de Barok noemt. De Duitse literatuur van deze lange en literair rijke periode wordt besproken in cultuurhistorisch perspectief; dat wil zeggen dat literaire teksten verschijnen tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis, in het bijzonder de politieke, economische, wetenschappelijke en kunsthistorische ontwikkeling. Exemplarisch bespreken we literaire teksten die kenmerkend zijn voor elk van de perioden. Aan bod komen de Heldendichtung, teksten in het teken van de vroege kerstening en de uitbouw van het christelijk geloof en de hoogtepunten van de hoofse literatuur (onder meer Heinrich von Veldeke, Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach en Gotfried von Straßburg). Ook de literatuur van de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd, de 13de tot en met de 16de eeuw, komt ruimschoots aan bod: het toneel, Meister Eckhart en Oswald von Wolkenstein. Met de boekdrukkunst en de centrale figuur van Martin Luther vangt de nieuwe tijd aan die afgesloten wordt met een bespreking van de Duitse Barokliteratuur.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten: – Een globaal overzicht van de gehele periode, literatuurhistorisch en historisch – Inzicht in de samenhang tussen literatuur/teksten en hun culturele/historische context – Globale kennis van de belangrijkste werken uit de behandelde periode – Specifieke kennis van enkele (drie) van deze werken, in het bijzonder in het licht van een nader te bepalen gezichtspunt van waaruit deze werken worden bestudeerd – Kennis van en inzicht in enkele wetenschappelijke concepten, nodig ter bestudering van deze periodes – Kennis van enkele basisconcepten met betrekking tot de samenstelling van middeleeuwse handschriften en van enkele belangrijke middeleeuwse handschriften, c.q. verzamelhandschriften (bezoek aan UB) – Vaardigheid in het zoeken van relevante secundaire literatuur bij de drie nader te bestuderen werken
De cursus sluit aan bij de overige drie gedeelten van CUL in het eerste en tweede jaar.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

 1. Mondeling tentamen over de behandelde stof en over de drie gekozen speciale werken, secundaire literatuur
  1. Schriftelijk werkstuk
  2. Collegedeelname (met actieve participatie)
  3. Uitvoering van opdrachten ter voorbereiding van het college

Literatuur

 • Wolfgang Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte, laatste druk (zie literatuurlijst)

 • Helmut Müller, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, laatste druk (zie literatuurlijst)

 • O.F. Best/H.J. Schmitt, Die deutsche Literatur in Text und Darstellung, Mittelalter I, (Reclam UB 9601), laatste druk (zie literatuurlijst)

 • DTV-Atlas zur Weltgeschichte, deel 1

 • College-handouts

Aanmelden

Via U-Twist

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs