Prospectus

nl en

Literatuurtentamen binnen specialisatie

Course
2009-2010

Beschrijving

Het literatuurtentamen, over ca. 700 pagina’s, functioneert als oriëntatie op het bachelorwerkstuk. De student stelt zijn/haar literatuurlijst samen in overleg met een docent. Veelal zal deze docent ook de begeleider zijn van het bachelorwerkstuk.

Leerdoelen

De student kan kunsthistorische literatuur kritisch evalueren, belangrijke kunsthistorische begrippen en theorieën identificeren. Is in staat deze begrippen en theorieën te hanteren bij het ordenen en analyseren van literatuur, zoals bijvoorbeeld uitgewerkt onderzoek waarin de onderzoeksmethoden van kunstgeschiedenis worden gedemonstreerd.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

Mondeling tentamen van 1 uur, na individuele afspraak met de docent, in de maand april.

Literatuur

De literatuurlijst wordt in overleg met de docent samengesteld.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

Coördinatoren van de verschillende afdelingen: