Prospectus

nl en

Hindi taal en literatuur 2

Course
2009-2010

Behandeling van de Hindi-grammatica aan de hand van een cursusboek in het Engels met vertaaloefeningen Hindi-Nederlands en Engels-Hindi; ook conversatie.

Rooster

Zie roosters

Onderwijsvorm

Werkcollege (4 uur per week) en zelfstudie.

Aanmelden

Inschrijven via U-Twist is verplicht

Leerdoelen

De student kent in principe de hele Hindi-grammatica en kan deze kennis practisch toepassen in eenvoudige vertalingen Hindi-Nederlands en Engels/Nederlands-Hindi en in zeer elementaire conversatie over alledaagse onderwerpen. Meer inzicht in de achtergronden van het Hindi en zijn literatuur dan in sem. 1.

Literatuur

ntb

Toetsing

De op college behandelde stof wordt wekelijks schriftelijk getoetst; over de zelfstandig bestudeerde stof wordt een aparte schriftelijke toets afgenomen. De conversatie wordt afgesloten met een mondeling tentamen. Het gemiddelde cijfer van de grammatica-toetsen vormt samen met de uitslag van het conversatie-tentamen het eindcijfer, in een gewogen middeling van 3:1.

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Blackboard/webpagina

Geen blackboard.

Informatie

Bij de studiecoordinator: Frans van Baardewijk