Prospectus

nl en

Sanskrit 4b

Course
2009-2010

De te lezen teksten worden aan het eind van het eerste semester in overleg met de studenten vastgesteld.
In dit college verschuift de aandacht definitief van het Sanskrit naar de inhoud en contekst van de te lezen teksten. Het taalverwervings aspect maakt nog maar een klein deel uit van het onderwijs.

Rooster

Zie rooster. De colleges beginnen in week 38.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Aanmelden

Inschrijven via U-twist is verplicht.

Leerdoelen

De student maakt kennis met de problematiek van een specifieke tekst of een specifieke groep teksten en wordt aan het eind van de cursus geacht deze kennis zelfstandig te kunnen toepassen.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Toetsing

Tentamen en eventueel werkstuk.

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die dit college in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over toelating, kosten en inschrijving.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie

Bij de docent: Prof. Jonathan Silk

Blackboard/webpagina

Geen blackboard