Prospectus

nl en

Iconografie

Course
2009-2010

Richt zich op het zorgvuldig beschrijven en begrijpen van religieuze, mythologische en (in mindere mate) historische onderwerpen in de beeldende kunst van het Indiase subcontinent aan de hand van beeldbepalende voorstellingen. Deze vaardigheden worden mede ontwikkeld door gerichte oefeningen en commentaar daarop. In een referaat (ook op schrift te stellen) bespreken deelnemers de iconografie van een door hen uitgekozen voorwerpen uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. De cursus verdiept kennis opgedaan in het kunsthistorisch overzicht van kmc1.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Aanmelden

Inschrijven via U-twist is verplicht.

Toelatingseis

Succescolle afronding van het college KMC1 Overzicht Indiase kunstgeschiedenis of daarmee vergelijkbare cursus binnen de opleiding geesteswetenschappen (ter beoordeling van de docent van kmc2).

Leerdoelen

Basiskennis van de iconografie van kenmerkende voorstellingen in de beeldende kunst van India. Inzicht in de conceptuele verbondenheid van Hindoeïstische, Boeddhistische en Jainistische kunst. Basisvaardigheid in het nauwgezet bestuderen en systematisch beschrijven van Indiase religieuze voorstellingen en het inhoudelijk analyseren van deze voorstellingen. Bekendheid met het presenteren van een beeldanalyse met behulp van Powerpoint. Vaardigheid in het gebruik in het raadplegen van digitale beelddatabanken op het internet. Basisvaardigheid in het digitaal op schrift stellen van de resultaten van het onderzoek.

Literatuur

Begeleidende teksten van de docent via Blackboard, online-literatuur en illustraties en artikelen/hoofdstukken volgens opgave docent. O.a. John Guy, Indian temple sculpture. London: V&A Museum, 2007.

Toetsing

Referaat (mondeling presentatie van werkstuk op schrift) en schriftelijk tentamen met open vragen over collegestof en literatuur. Weging werkstuk 1x, tentamen 2x.

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard. Daarin worden aangeboden: de wekelijkse diapresentaties (in pdf formaat), digitaal studiemateriaal, weblinks, desgevraagd proeftentamens, en aankondigingen.

Informatie

Bij de docent: Ellen Raven

Overzicht

Studenten bereiden colleges voor aan de hand van literatuur die beschikbaar staat in een leesmap. Collegestof wordt ook digitaal via Blackboard ter beschikking gesteld. Voor het Hindoeisme wordt gewerkt met John Guy, Indian temple sculpture. London: V&A Museum, 2007. Ook wordt gebruik gemaakt van de digitale beeldbanken. De stof wordt via Powerpoint presentaties thematisch besproken. Deze presentaties worden als handout in Blackboard ter beschikking gesteld en behoren tot de tentamenstof. Tegen het einde van de serie presenteren de deelnemers binnen de groep een eigen iconografische analyse met behulp van Powerpoint. Deze analyse moet na afloop van de serie colleges op schrift worden gesteld.