Prospectus

nl en

Architectuur

Course
2009-2010

Kun je aan een tempel zien of hij voor Hindoes, Boeddhisten of Jainas werd gebouwd? Zijn er verschillen in vroege tempels en tempels die tegenwoordig worden gebouwd? Wat kwam er kijken bij de bouw van een tempel? Op welke manier speelde beschikbaar materiaal mee in de vormgeving? In het college ontdekken we hoe de architecten ‘spelen’ met de keuze van materiaal, van specifieke lay outs en stapelingen van etages. We zien ook hoe de architecten in hun ontwerpen rekening hielden met veranderingen in het ritueel in de tempel. De aankleding met toepasselijke beeltenissen, schilderingen en ornamenten droeg nog extra bij tot de verrassende regionale schakeringen in tempelvormen. De cursus verdiept kennis opgedaan in het kunsthistorisch overzicht van kmc1 en in de kmc-colleges van jaar 2.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Aanmelden

Inschrijving via U-twist is verplicht.

Toelatingseis

Succesvolle afronding van het college KMC1 Overzicht Indiase kunstgeschiedenis of daarmee vergelijkbare cursus binnen de opleiding geesteswetenschappen (ter beoordeling van de docent van kmc2).

Leerdoelen

Inzicht in de bouwgeschiedenis van India en de ontwikkeling en toepassing van gezichtsbepalende vormelementen. Begrip van de verbondenheid van Hindoeïstische, Boeddhistische en Jainistische architectuur. Vaardigheid in het nauwgezet bestuderen en analyseren van de symboliek en ritueel die de vormgeving mede bepaalde. Vaardigheid in het presenteren van een eigen case-study met behulp van Powerpoint. Behendigheid in het gebruik van digitale beelddatabanken. Vaardigheid in het op schrift stellen van de resultaten van het onderzoek.

Literatuur

Artikelen en/of hoofdstukken volgens opgave docent. O.a.

  • Adam Hardy, The temple architecture of India (Chichester 2007);

  • John Guy, Indian temple sculpture. London: V&A Museum, 2007

  • en op deelthema’s toegesneden literatuur over Hindoeïstische, Jainistische en Boeddhistische tempelbouw.

Toetsing

Een literatuurtentamen in de 1e toetsweek. Een presentatie over een case-study in de tweede helft van het semester. Een literatuurtentamen over de tweede helft van de leerstof in de 2e toetsweek. Een werkstuk ter afsluiting. Weging: tentamens ieder 1x; presentatie 1x; werkstuk 2x

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Informatie

Bij de docent: Ellen Raven

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard. Daarin worden aangeboden: de wekelijkse diapresentaties (in pdf formaat), digitaal studiemateriaal, weblinks, desgevraagd proeftentamens, en aankondigingen.

Overzicht

Studenten bereiden colleges voor aan de hand van literatuur die ter beschikking wordt gesteld in een leesmap. Collegestof wordt soms ook digitaal via Blackboard ter beschikking gesteld. Ook wordt gebruik gemaakt van de Digitool beeldbank van de UB. De stof wordt thematisch besproken. De literatuur wordt, verdeeld over twee tentamens, getoetst via open vragen. In de tweede helt van de serie presenteren de deelnemers ieder een of meerdere case-studies. Het college wordt afgerond met een werkstuk.