Prospectus

nl en

Frans: Beschouwend proza

Course
2009-2010

N.B. colleges t.b.v. dit vak worden tijden academisch jaar 2010-2011 aangeboden: het gaat hier om een van de alternende vakken.

Uitgaande van de vraag of er aanleiding is, naast de drie traditionele genres (epiek, lyriek en dramatiek) een 4e genre te onderscheiden, “Beschouwend proza” of “prose d’idées” wordt een aantal teksten bestudeerd waarin het persuasieve en het informatieve element een belangrijke rol spelen: essays, brieven, memoires, manifes­ten, enz. Zo is tegelijk een kennismaking mogelijk met het Franse denken in relatie tot de letterkunde.

Onderwijsvorm
Hoor-/ werkcollege.

Literatuur
Voor het college moeten de volgende boeken worden aangeschaft :

Pascal, Pensées, éd. L. Brunschvicg, introd. etc. D. Descotes, Paris: G.F. Flammarion, 1976. ISBN 2-08-070266-1
Jean-Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, éd. M. Crogiez, Paris: Le Livre de Poche Classique, 2001. ISBN 2-253-16099-7
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe. Anthologie, éd. J.-C. Berchet, Paris: Le Livre de Poche Classique, 2000. ISBN 2-253-16050-4
Andere te lezen teksten worden via blackboard gegeven of tijdens het college uitgedeeld.

Opdracht voor het eerste college: lezen Montaigne, Essais II, 35 ‘De Trois Bonnes Femmes’. Deze tekst is op de volgende website te consulteren: http://www.lib.uchicago.edu

Klik ook de “images digitales correspondantes de l’Exemplaire de Bordeaux” aan en lees het artikel: Paul J. Smith, “Montaigne lezen. Essay over de Essais”, in: Rapports – Het Franse Boek 71 (2001), pp. 129-141. Dit artikel staat op blackboard, Poëzie 2008, documenten. Van dit artikel bestaat er ook een verkorte versie in het Frans: “Les ‘bonnes’ femmes de Montaigne: ‘gender’ et narration dans les Essais”, in: Suzan van Dijk et Madeleine van Strien-Chardonneau (éds.), Féminités et masculinités dans le texte narratif avant 1800. La question du ‘gender’, Louvain etc., Peeters, 2002, pp.183-191.

Toetsing
Schriftelijk tentamen.

————————————————————————————————————————