Prospectus

nl en

Taal en cultuur in Zuidoost-Azië

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college geeft een inleiding op de culturele aspecten van taal en de talige aspecten van cultuur – vanuit verschillende, complementaire invalshoeken en met, naast algemene overzichten, verschillende voorbeelden (case studies).

Geografische focus: het college begint breed met Zuidoost-Azi?n het algemeen en zoomt vervogens in op Indonesi?met uitstapjes naar Oost-Timor en Nederland.

Tussen de inleiding en de conclusie bestaat de collegeserie uit drie gedeelten:
I. De talen- en culturenkaart, inventarisering, verwantschap van talen en culturen; van groot naar klein.
II. Geheel ander perspectief. Inzoomen op de manier waarop talen en culturen—in hun interactie—locaal functioneren: hoe mensen ermee geconfronteerd worden en ermee omgaan in de contemporaine wereld; d.m.v. case studies.
III. Weer meer afstand: kijken naar de manier waarop wetenschappers, ?cultuur- en politieke activisten, omgaan met taal: beschrijven, vastleggen, kiezen als “nationale” taal, standaardiseren, e.d. Hier een meer historisch perspectief.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

Het college beoogt de student kennis van en inzicht in de sociaal-culturele dimensies van taal en talen, met name in Zuidoost-Azië, te verschaffen.

Literatuur

Kopieën van artikelen liggen ter inzage.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Contact

Bij de docent, Prof. Ben Arps