Prospectus

nl en

Indonesian History 1: 1945 - present

Course
2009-2010

Dit college biedt een overzicht van de politieke geschiedenis van het moderne Indonesie.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Leerdoelen

Verwerven van overzichtskennis omtrent de politieke geschiedenis van het moderne Indonesië en ontwikkelen van vaardigheid in schriftelijke rapportage.

Literatuur

Colin Brown, A short history of Indonesia : The unlikely nation? (Crows Nest, NSW: Allen & Unwin, 2003).

Toetsing

Schriftelijk tentamen en werkstuk van c. 2250 woorden.

Contact

Bij de docent, Dr. J.Th. Lindblad

Overzicht

De volgende onderwerpen worden behandeld: *Onafhankelijkheid en de Indonesische Revolutie; *Parlementaire democratie onder Sukarno; *Geleide Democratie; *De val van Sukarno; *Het begin van de Orde Baru; *Hoogtij van de Orde Baru; *De nadagen van de Orde Baru_; *De crisis en val van Suharto; *_Reformasi;_ *Presidentsverkiezingen 2004 en de huidige situatie in Indonesië