Prospectus

nl en

Conversation 2

Course
2009-2010

Beschrijving

Het college Actief Oefenen en Conversatie 2 is een voorzetting van Actief Oefenen en Conversatie 1. De studenten voeren wekelijks geschreven en mondelinge opdrachten uit (schrijven, spreken en gehoorzamen oefenen). De stof hiervoor sluit aan uit andersoortige media (zoals kranten, tijdschriften, cassette bandtjes, internetbronnen).

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

Verhogen van actieve taalbeheersing, met bijzondere aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en het verkrijgen van inzicht in verschillende taalgebruikssituaties. Omdat nieuw vocabulaire in context wordt aangeboden, krijgt de student een beter inzicht in subtiele semantische verschillen. Daarnaast krijgen de studenten een beter beeld van alledaags Indonesisch zoals dat in Indonesie zelf wordt gebruikt.

Literatuur

Door de docent tijdens het college verstrekt materiaal.

Toetsing

Afsluitend schriftelijk en mondeling tentamen; wekelijkse geschreven opdrachten.

Contact

Bij de docent, Suryadi