Prospectus

nl en

Indonesian History 2: before WWII

Course
2009-2010

Beschrijving

Het college geeft een algemeen overzicht van de geschiedenis van Indonesi?an de komst van de islam tot de dekolonisatie door Nederland, dat wil zeggen van eind dertiende eeuw tot 1949. Rode draad is hoe de archipel van een lappendeken van grote en kleine vorstendommen en semi-autonome gemeenschappen ver­enigd werd tot ? samenhangend rijk. Aandacht wordt besteed aan het proces van staatsvorming en de gelijktijdig voortgaande economische integratie.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Literatuur

M. Ricklefs, A History of Modern Indonesia (laatste druk).

Toetsing

Schriftelijk tentamen en een werkstuk van 5 pagina’s

Contact

Bij de docent, Prof. Blusse