Prospectus

nl en

Moderne media in Indonesië

Course
2009-2010

Beschrijving

Het werkcollege Moderne Media in Indonesië biedt een inleiding op de studie van de electronische media in Indonesië met bijzondere aandacht voor de culturele dimensies van die media (TV, radio, video, geluidsdragers, telefonie, internet).

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

Inzicht in het politieke en culturele belang van de electronische media in Indonesië.

Literatuur

  • Krishna Sen en David T. Hill, Media, culture, and politics in Indonesia. South Melbourne etc.: Oxford University Press 2000.

  • B. Arps, J. Mrázek e.a., Being with media in Indonesia. Leiden 2005.

Toetsing

Wekelijkse schrijfopdrachten (samenvatting van en kritisch commentaar op de leesstof) en een schriftelijk tentamen. Het eindcijfer is gebaseerd op 1 x het gemiddelde cijfer voor de opdrachten en 2 x het cijfer voor het tentamen.

Contact

Bij de docent, Ben Arps