Prospectus

nl en

Economie van Indonesië

Course
2009-2010

Dit college biedt een overzicht van de recente economische ontwikkeling in Indonesië.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

Verwerven van overzichtskennis over de economie van Indonesië alsmede inzicht in actuele vraagstukken van de Indonesische economie en ontwikkelen van vaardigheid in mondelinge en schriftelijke presentatie van economische thema’s.

Literatuur

  • Dick, Howard e.a., The emergence of a national economy: An economic history of Indonesia, 1800-2000 (Crows Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002).

  • Geselecteerde artikelen betreffende economische vraagstukken (deels in het Indonesisch).

Toetsing

Referaat en werkstuk van c. 4000 woorden.

Blackboard

-

Contact

Bij de docent, Dr. J.Th. Lindblad

Overzicht

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Economische ontwikkeling tijdens de Orde Lama

  • Economische ontwikkeling tijdens de Orde Baru

  • Ontstaan van een nationale economie

  • Economische groei en sociale vooruitgang

  • Politieke economie

  • Crisis en economisch herstel

  • Huidige situatie