Prospectus

nl en

Inleiding in de Indo-Europese taalvergelijking I

Course
2009-2010

Dit vak geeft een inleiding in de methoden en resultaten van de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap, m.n. wat betreft de fonologische reconstructie. De reconstructie wordt vooral ge?ustreerd aan de hand van Grieks, Latijn, Gotisch, Sanskrit, Oud-Kerkslavisch en Hettitisch.

Timetable

Collegerooster

Maandag, 15-17h. In de eerste weken ook nog op andere tijden.

Method of Instruction

Hoor-/werkcollege

A la carte and contract teaching

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Course objectives

Inzicht in en overzicht over de methodes en resultaten van de fonologische reconstructie van het Indo-Europees

Required reading

R.S.P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics. Amsterdam, 1995

Examination

Schriftelijk tentamen over collegestof aan het eind van het semester

Information

Bij de docent: m.a.c.de.vaan@let.leidenuniv.nl 071-5272508

Overview

Behandeling van de eerste helft van het cursusboek: algemene zaken, en fonologie. Daarnaast worden oefeningen als huiswerk opgegeven, en op college besproken.