Prospectus

nl en

Letterkunde van Spaans Amerika V

Course
2009-2010

Beschrijving

De literatuur als proces van verbeelding is de plek bij uitstek waar identiteiten worden gecreërd/kapotgemaakt of omgevormd. In deze cursus zullen we veranderingen in de visie op identiteit onderzoeken in literaire teksten en kunst.We zullen voornamelijk de dialoog tussen het Zelf en het collectieve verhaal analyseren. In wat voor woorden denkt men over de persoonlijke en alledaagse ervaring? In welke zin zijn deze woorden bepaald door een collectief ideologisch denken? Bestaat er een plek voor alternatief en hoe wordt in de literatuur de plek om te spreken gecreërd? Dit zijn enkele van de vragen waar we ons mee bezig gaan houden na het lezen van hele diverse teksten afkomstig vanuit marginale plaatsen, uit de Latijns Amerikaanse literatuur uit verschillende periodes, maar vooral de meest contemporaine periodes.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

  • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses in de vorm van referaat en werkstuk

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Leesstrategieën verder ontwikkelen

  • Het kunnen verbinden van identiteitsbegrippen aan Latijns-Amerikaanse literaire teksten en kunst

  • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap aan de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

  • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Literatuur

Nader bekend te maken.

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Informatie

Dr. N. Timmer, tel.nr. 071-5272184, e-mail N.Timmer@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het college- en het tentamenrooster.