Prospectus

nl en

Islamitisch recht

Course
2009-2010

Toegangseisen

Geen. Het vak is een verplicht onderdeel van de minor “islamologie”, en kan ook als afzonderlijk keuzevak gevolgd worden.

Beschrijving

Wat is sharia? Zowel Moslims als buitenstaanders geven sterk uiteenlopende betekenissen aan deze term. Dit college geeft een overzicht van deze sterk uiteenlopende opvattingen over “leven volgens Gods wil” zoals Moslims die in de loop van bijna 1400 jaar in verspreide delen van de wereld hebben ontwikkeld. Leidraad in de analyse is dat ideeën over Islamitisch recht steeds in een historische en maatschappelijke context begrepen dienen te worden. Normatieve opvattingen van gezaghebbende rechtsgeleerden, die zij hebben overgeleverd in de rechtsgeleerde boeken, vormen in hun diversiteit en dynamiek een uitgangspunt. Ook de dagelijkse praktijk van “gewone Moslims” krijgt aandacht, evenals de plaats van Islamitische rechtsnormen in de wetgeving en rechtspraak van moderne staten. De actualiteit van het onderwerp krijgt ook aandacht in de bespreking van de discussies die Moslims tegenwoordig in het openbaar (bij voorbeeld op internet) voeren over sharia, zowel in de Moslimse wereld, als in de diaspora.

Naast dit overzicht van historische ontwikkeling en actuele discussies gaan wij ook in beperkte mate in op enkele deelgebieden van het Islamitisch recht, zoals familie- en erfrecht, handelsrecht en strafrecht. De verhouding tot Nederlandse rechtsbeginselen en universele opvattingen over mensenrechten komen hierbij ter sprake.

Het college biedt door zijn opzet een demonstratie van verschillende academische benaderingswijzen van Islamitisch recht: historisch en antropologisch, politiek, filologisch- islamologisch, en rechtsvergelijkend. De mogelijkheden en beperkingen van deze verschillende perspectieven worden kritisch onderzocht, onder andere door een bespreking van de geschiedenis en sociologie van de Westerse wetenschapsbeoefening.

Leerdoelen

  • Inzicht in de uiteenlopende interpretaties van islamitisch recht en hun maatschappelijke inbedding. – Kennis van enkele belangrijke deelgebieden, met name het islamitisch familierecht. – Inzicht in de academische studie van het islamitisch recht en de verhouding tot een normatieve benadering.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Een combinatie van hoor- en werkcollege, waarbij aanwezigheid en actieve deelname vereist is. Afwezigheid (maximaal twee colleges) dienen studenten vooraf bij de docent te melden.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Hallaq, Wael B.; 2009
An Introduction to Islamic Law
Cambridge: Cambridge University Press

Vikor, Knut S.; 2005
Between God and the Sultan. A History of Islamic Law
London: Hurst & Company

Een syllabus met de collegestof, een programma per week, en aanvullende literatuur is via Blackboard beschikbaar.

Aanmelden

Via U-twist, administratie ISL

Contact

Léon Buskens

Opmerkingen

Aansluiting/Uitbreiding

Dit college biedt een inleiding in het Islamitisch recht en vormt een tweeluik met het Engelstalige vak “Sharia and National Law” van Buskens en Otto (B9230), waarin de verwerking van Islamitische rechtsnormen in de rechtsstelsels van een aantal Moslimse landen geanalyseerd wordt.
Daarnaast biedt de Leidse universiteit tal van andere colleges over Islamitisch recht aan ter verdere verdieping in de Bachelorfase, zoals “Grondslagen van het islamitische recht” (Ghaly); “Rituelen en symbolen van de islam”(Ghaly); “Fatwa’s voor moslims in het Westen”(Ghaly); “Islam: Recht en religie van minderheden” (Berger). Ook in de Masterfase heeft de Universiteit Leiden een breed aanbod van vakken over Islamitisch recht.