Prospectus

nl en

Historische grammatica van het Gotisch

Course
2009-2010

Inleiding in het Gotisch in historisch-vergelijkend perspectief, dus in vergelijking met de andere Indoeuropese talen. Het Gotisch is de oudste van de Germaanse talen. We kennen het met name uit de bijbelvertaling van bisschop Wulfila, uit de vierde eeuw. Het eerste deel van het college behandelt de klanken en paradigma’s van het Gotisch, en schetst hun ontstaan vanuit de Indo-Europese proto-taal. Tijdens de tweede helft van het college wordt een stuk uit de Gotische bijbel gelezen.

Timetable

Collegerooster

Method of Instruction

Werkcollege

A la carte and contract teaching

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Course objectives

Inzicht in de taalstructuur van het Gotisch, elementaire leesvaardigheid, inbedding van het Gotisch binnen het ruimere kader van het Germaans en het Indo-Europees

Required reading

Syllabus

Examination

Schriftelijk tentamen over collegestof en lectuur