Prospectus

nl en

Werkcollege scriptievoorbereiding

Course
2009-2010

Dit college behandelt aan de hand van wetenschappelijke artikelen of boekdelen bepaalde vraagstukken uit de historische taalkunde van de oudste Indo-Europese talen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat studenten per week een deel van de voorbereiding voor hun rekening nemen. Het doel is het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om in het tweede semester de eindscriptie te schrijven. Het werkcollege wordt getoetst door een werkstuk dat op ? van de behandelde thema’s aansluit.

Timetable

In overleg vast te stellen

Method of Instruction

Werkcollege

A la carte and contract teaching

nee

Required reading

Wordt nader bekendgemaakt

Examination

Werkstuk

Information

Bij de docenten