Prospectus

nl en

Basisapparaat en cultuurgeschiedenis

Course
2010-2011

Beschrijving

In het onderdeel Basisapparaat leert de student de mogelijkheden van de meest basale bibliografische hulpmiddelen (bibliografieën, handboeken, catalogi) van het vak Nederlands kennen. Via diverse oefeningen en opdrachten traint de student zijn vaardigheden in het zoeken en vinden van relevante informatie in zowel digitale als gedrukte bronnen. Tevens wordt geleerd hoe de gevonden informatie volgens vastgestelde regels te beschrijven, en verwijzingen te maken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan zaken betreffende het tutoraat.
In het onderdeel Cultuurgeschiedenis maakt de student kennis met de wijze waarop onderwerpen uit de bijbel, de klassieke mythologie en de vaderlandse geschiedenis verwerkt zijn in primaire teksten uit de oude en moderne Nederlandse literatuur. Hij leert hierbij welke bronnen men kan gebruiken om die cultuurhistorische elementen op te sporen. Bovendien krijgt hij inzicht in de manier waarop ze zijn getransformeerd en leert hij een antwoord te vinden op de vraag waarom die transformatie heeft plaatsgevonden. Via diverse oefeningen en opdrachten traint de student zijn vaardigheden in het traceren van zulke elementen en het analyseren van de wijze waarop ze binnen primaire teksten functioneren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

-

Leerdoelen

De student maakt kennis met het voorkomen van bijbelse, mythologische en historische achtergronden in literatuur en leert om te gaan met de belangrijkste hulpmiddelen voor het traceren daarvan; de student kan zelfstandig literatuurstudie verrichten, de bronnen beschrijven en is op de hoogte van de belangrijkste hulpmiddelen voor het doen van systematisch-bibliografisch onderzoek. Tijdens het college worden onderzoeksvaardigheden getraind.

Studielast

-

Literatuur

  • B.P.M. Dongelmans: Syllabus Basisapparaat. Leiden, 2009 (verkrijgbaar bij het Studiepunt).

  • Jo Claes, Alfons Claes & Kathy Vincke: De 300 belangrijkste scènes in de christelijke kunst. Leuven/Zwolle, 2009.

  • Hein van Dolen: De Griekse mythologie in een notendop. Wat iedereen van de Griekse mythen en sagen moet weten. Elfde druk. Amsterdam, 2009.

  • Herman Beliën & Monique van Hoogstraten: De Nederlandse geschiedenis in een notendop. Amsterdam, 1998.

Toetsing

Het onderdeel Basisapparaat sluit af met een tentamen in Blackboard met invulvragen en multiple choice-vragen. Het onderdeel Cultuurgeschiedenis sluit af met een schriftelijk tentamen met essayvragen. . Beide tentamens bepalen voor de helft het eindcijfer, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5 om te kunnen worden gecompenseerd met het andere deelcijfer. Voor beide deeltoetsen moet minimaal een 4,0 zijn behaald om te mogen deelnemen aan de herkansing.

Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moeten beide tentamens in het daaropvolgende jaar opnieuw worden afgelegd.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Het onderdeel Basisapparaat wordt gecoördineerd door Geert Warnar, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 105B), tel. 071-5272119, e-mail klik hier.
Het onderdeel Cultuurgeschiedenis wordt gecoördineerd door Ludo Jongen, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A), tel. 071-5272158, e-mail klik hier.

Aanmelden

Via USIS.
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Blackboard

Ja ### Opmerkingen

College-overzicht
Tekst Oudere Letterkunde (bijbel) (1), Tekst Moderne Letterkunde (bijbel) (2), Tekst Oudere Letterkunde (mythologie) (3), Tekst Moderne Letterkunde (mythologie) (4), Tekst Oudere Letterkunde (vaderlandse geschiedenis) (5), Tekst Moderne Letterkunde (vaderlandse geschiedenis) (6), Introductie en digitale catalogi (7), Catalogi en BNTL (8), Titelbeschrijving boeken en artikelen (9), Recensies zoeken (10), Digitale collecties-I (11), Woordenboeken (12), Digitale collecties-II – Internet (13).