Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Exegese Nieuwe Testament 2

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voor dit college moeten de cursussen Grieks, Inleiding Nieuwe Testament en Exegese Nieuwe Testament 1 met goed gevolg zijn afgelegd.

Beschrijving

Training in de zelfstandige analyse en interpretatie van een vroegchristelijke betogende, appellatieve tekst, aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen. Dit op basis van 1 Tessalonicenzen 1 en 4:1-5:11.

Leerdoelen

Het kunnen analyseren en interpreteren van betogende teksten uit het Nieuwe Testament, aan de hand van de historische interpretatie-methode en het gebruik van de hiervoor aangewezen hulpmiddelen. Het leren van het maken van een retorische analyse van teksten en het leren doen van lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, vroegchristelijke en pagane literatuur. Het zich oefenen in een kritische bestudering van de exegetische vakliteratuur.

Rooster

Donderdag 9.00-11.00 uur. Ba-GG 3de jaar.

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondeling tentamen over een caput uit de brieven van het Nieuwe Testament of het boek Openbaring en over een monografie die aansluit op het te bestuderen caput.

Blackboard

Geen gebruik van Blackboard.

Literatuur

Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (27e ed.). Verdere literatuur wordt aan het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Niet noodzakelijk.

Contact

Dr H.W. Hollander, Instituut Godsdienstwetenschappen, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden.

Opmerkingen

Wie vaker dan twee keer verzuimt, dient de cursus wederom te volgen.