Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Exegese Nieuwe Testament 3: vroegchristelijke literatuur

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voor dit college moeten de cursussen Grieks, Inleiding Nieuwe Testament en Exegese Nieuwe Testament 1 en 2 met goed gevolg zijn afgelegd.

Beschrijving

Training in de zelfstandige analyse en interpretatie van geselecteerde vroegchristelijke teksten uit de tweede eeuw, aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen. Te lezen tekst: gedeelten uit de Testamenten van de Twaalf Patriarchen.

Leerdoelen

Het kennismaken met en analyseren en interpreteren van christelijke tweede eeuwse geschriften, aan de hand van de historische interpretatie-methode en het gebruik van de hiervoor aangewezen hulpmiddelen. Het leren doen van lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, vroegchristelijke en pagane literatuur. Het zich oefenen in een kritische bestudering van de exegetische vakliteratuur. Het leren onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteen te zetten, zowel mondeling als schriftelijk. Het leren actief deel te nemen aan vakinhoudelijke discussies.

Rooster

Donderdag 11.00-13.00 uur. Ba-Go 3de jaar.

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Het schrijven van een werkstuk van ca. tien pagina’s over een of meerdere tekstgedeelten uit de Testamenten van de Twaalf Patriarchen.

Blackboard

Geen gebruik van Blackboard.

Literatuur

Te gebruiken literatuur wordt aan het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Niet noodzakelijk.

Contact

Dr H.W. Hollander, Instituut Godsdienstwetenschappen, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden.

Opmerkingen

Wie vaker dan twee keer verzuimt, dient de cursus wederom te volgen.