Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Academische Vaardigheden

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek. Tot dit doel is een introductie bij de Universiteitsbibliotheek opgenomen.

Genoemde vaardigheden worden getraind aan de hand van een case study rond een beroemde literaire tekst: Joseph Conrads novelle Heart of Darkness.
Bij Mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen. Leesvaardigheid betreft verschillende vormen van samenvatten, de verschillende functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close readen en het gebruik van citaten. We eindigen met de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema, het bijstellen van een schrijfplan, de conclusie, het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Instructie/werkcollege

Toetsing

Opdrachten/werkstuk

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams, The Craft of Research. Derde editie. Chicago en Londen: University of Chicago Press, 2008.

  • Joseph Conrad, Heart of Darkness.Norton Critical Edition, red. Paul B. Armstrong. Vierde editie. New York en Londen: Norton, 2006.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Ditzelfde geldt ook voor alle vormen van toetsing.

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent mw dr M.J.A. Kasten

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap