Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Basisbegrippen Culturele Vakken

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Vakgebieden waarin culturele objecten centraal staan (literatuur, beeldende kunst, toegepaste kunst, film, etc.) besteden steeds weer aandacht aan dezelfde; aspecten van culturele productie en receptie, zoals de “maker” of producent van het “werk”, de recipiënt van het werk, het werk of product als zodanig, de historische context van het werk, het werk als een uitbeelding van de wereld (referentiële functie), etc. Al deze verschillende aspecten brengen specifieke methodologische problemen met zich mee en geven aanleiding tot verschillende benaderingen van het culturele object. In dit college zal iedere week een ander cultureel aspect, of basisbegrip, behandeld worden. In de eerste zes weken zal het culturele object als een vorm van communicatie behandeld worden. De verschillende onderdelen van het communicatiemodel zullen als leidraad dienen. Na deze zes weken zal het culturele object als handeling opgevat worden en zal het begrip performativiteit centraal staan. Tot slot zullen meer algemene basisbegrippen behandeld worden zoals “canon”, “genre”, “intertekstualiteit” en “gender en diversiteit”.

Leerdoelen

Overzicht hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste begrippen die een rol spelen in verschillende culturele domeinen als literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, filmwetenschap, theaterwetenschap.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Referaat, schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor schriftelijke opdrachten

Literatuur

Reader met artikelen

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor alle vormen van toetsing.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent mw dr L. Minnaard

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap