Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Worldliterature B

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Wat is wereldliteratuur? Overstijgt wereldliteratuur de begrenzing van de eigen cultuur, en kan ze gelezen worden binnen een bovennationale context? Of betreft wereldliteratuur juist die werken die een uitgesproken representant zijn van de eigen nationale cultuur? Of is wereldliteratuur zowel nationaal als grensoverschrijdend? In de juryrapporten van de literaire prijsuitreikingen aan wereldliteratuur (zoals bijvoorbeeld Nobelprijs) vind je beide visies terug. Enerzijds worden auteurs gelauwerd omdat hun werk als typisch Japans, Chileens, Portugees, etc. kan worden beschouwd. Anderzijds worden oeuvres bekroond vanuit de gedachte dat ze ‘universeel-humanistische’ waarden uitdragen die de zo ‘exotische’ cultuur voor eenieder openbreken. Dan wordt juist de bijdrage van de gelauwerde werken aan een wereldwijde cultuurvermenging beloond. In dit college vragen we ons af welke (literaire) maatstaven van doorslaggevend belang zijn bij het vormen van een literaire “wereldcanon”. Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd? Auteurs die aan bod komen, zijn verspreid over alle continenten, het kunnen auteurs zijn als: Marguerite Duras, William Shakespeare, Toni Morrison, Wole Soyinka, Hella Haasse, Wiliam Faulkner e.a.

Leerdoelen

Door dit college krijg je:
a. Inzicht in de immense diversiteit van literatuur over de gehele wereld en uit verschillende periodes;
b. Antwoorden op vragen als: welke (literaire) maatstaven zijn van doorslaggevend belang bij het vormen van een literaire “wereldcanon”. Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd?

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan dit college moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Ditzelfde geldt ook voor alle vormen van toetsing.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de coordinator mw dr I. Hoving

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap