Prospectus

nl en

Globalisering en Postkoloniale Literatuurtheorie (Intercultureel 2)

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Literaire werken putten hun inspiratie steeds vaker uit meerdere culturen tegelijk. Toonaangevende migrantenauteurs schrijven niet alleen over cultuur van herkomst en cultuur van aankomst, maar ze kiezen positie binnen een transnationaal netwerk van culturele stromen, en scheppen nieuwe, hybride wereldbeelden.
Tijdens dit college worden een aantal recente voorstellen bestudeerd voor de benadering van de complexe literaturen van de globalisering. Eerst lezen we een paar duizelingwekkende teksten waarin de wereldruimte van de globalisering wordt verbeeld, en de kritieken op en alternatieven voor die verbeeldingen (o.a. Hardt en Negri, Benitez-Rojo, Wilson Harris, Glissant, Dirlik, Prakash, Spivak). Dat wereldwijde debat dient als de context voor de gezamenlijke studie van een reeks case-studies van literaire teksten en films uit Cuba, Duitsland/Turkije, Ghana, Nederland/Marokko, Canada/Cariben, Nigeria en China.

Leerdoelen

  1. Studenten verwerven inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen enkele (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van de literaturen van de globalisering;
  2. Studenten leren analyses op te zetten vanuit het uitgangspunt dat literaire werken verschillende culturele stromingen mengen;
  3. Studenten leren enkele sleutelconcepten uit de betreffende theorieën, zoals syncretisme, ruimte en plaats (kritiek op) moderniteit, relatie, enz.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/Werkcollege

Toetsing

Referaat (10%), tussentijdse opdrachten (30%), eindwerkstuk (60%)

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • Reader met artikelen;

  • Verschillende romans;

  • Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, (1998) Routledge.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenten Informatiesysteem uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent mw dr. L. Minnaard

Opmerkingen

Zie voor actuele informatie de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap