Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: keuzeruimte (invulling 1e semester)

Course
2010-2011

Mogelijkheden tot invulling van de keuzeruimte

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft
de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 ects; binnen de opleiding Literatuurwetenschap is daarvoor 15 ects in het eerste semester en 15 ects in het tweede semester van het 3e jaar beschikbaar.
De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.
Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examen-
commissie zich uitsluitend op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket.

Deze goedkeuring is niet vereist indien het Minorprogramma’s met
een omvang van 30 studiepunten betreft die als zodanig zijn opgenomen
in het Leids universitair register opleidingen.
Ook voor de facultaire keuzepakketten met een omvang van 30 ects, zoals opgenomen in de studiegids onder Keuzepakketten is geen toestemming van de examencommissie vereist.

Naast de aan deze universiteit gedoceerde onderwijseenheden komen voor de invulling van de keuzeruimte – onder goedkeuring van
de examencommissie – onderwijseenheden verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs
in aanmerking.

Ook kan onder bepaalde voorwaarden (Regeling stage in de keuzeruimte) binnen de vrije keuzeruimte een stage worden opgenomen. De stage heeft een totale studielast van 30 ects en moet worden voorafgegaan of gepaard gaan met onderwijs dat bij de stage(opdracht) aansluit. De stage zelf is minimaal 15 en maximaal 20 ects.