Prospectus

nl en

Argumentatieve en retorische analyse

Course
2010-2011

Toegangseisen

-

Beschrijving

Hoe laat jij je overtuigen? Weet je het verschil te maken tussen goede en slechte argumenten? Ben je in staat om retorische trucs herkennen? In dit college leer je hoe je jezelf kritisch kunt wapenen tegen verbale beïnvloeding. Eerst gaan we in op de theorie en praktijk van argumentatief taalgebruik. Zo leer je hoe je de verzwegen elementen van iemands redenering kunt achterhalen, hoe je een schematisch overzicht kunt maken van de argumenten en subargumenten die iemand voor zijn standpunt naar voren heeft gebracht en hoe je drogredenen kunt herkennen. Vervolgens richten we ons op specifieke situaties waarin argumentatief taalgebruik een belangrijke rol speelt, zoals de politiek en het recht. We zullen zien dat sprekers vaak niet alleen argumenten gebruiken om hun publiek te overtuigen, maar ook andere retorische middelen, zoals ethos, pathos, verwoording en presentatie. Je leert deze middelen doorzien, om zo een weloverwogen oordeel te kunnen vellen over een betoog.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het analyseapparaat van argumentatietheorie en retorica.

  • Vaardigheid ontwikkelen in argumentatieve en retorische analyse van teksten.

  • Voorbereiding op praktische colleges (betogend) schrijven en presenteren.

  • Voorbereiding op theoretische colleges over taalbeheersing en taalgebruik in het algemeen en argumentatie en retorica in het bijzonder.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens. Beide cijfers tellen even zwaar. Een deelcijfer lager dan een 5 moet worden herkanst. Voor beide deeltoetsen moet minimaal een 4,0 zijn behaald om te mogen deelnemen aan de herkansing.

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard.

Literatuur

  • F.H. van Eemeren & A.F. Snoeck Henkemans, Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. (3e herz. dr.) Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff, 2006. (blok 1)

  • A. Braet, Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot Balkenende. Den Haag: Sdu, 2007. (blok 2)

Aanmelden

Via USIS
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Dr. H. (Henrike) Jansen , tel. 071 527 2331.

Opmerkingen

Blok 1 gaat over de argumentatieve analyse van teksten; blok 2 over de retorische.