Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Audiovisuele Journalistiek (basisvak)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met een PraktijkStudie moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Beschrijving

Veel afgestudeerden in de Geesteswetenschappen komen terecht op de redacties van de nieuws- en achtergrondrubrieken bij radio en televisie. Steeds vaker maken zij ook als internetjournalist of als camera journalist (camjo) audiovisuele producties.

Een journalist moet kennis hebben van tekst, beeld en geluid en deze technieken weten te integreren. Bij dit vak ligt niet alleen het accent op de journalistiek (de inhoud), maar er wordt ook veel aandacht besteed aan andere vormen van informatieoverdracht. Uiteindelijk is het zelfstandig maken van een audiovisuele journalistieke productie een vereiste.

In dit basisvak ligt het accent op de volgende onderwerpen:

 • De basisregels van het métier: Wat is nieuws, wat zijn achtergronden, wat is een analyse en welke plek hebben commentaren en opinie in dit verband. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden wordt dit uitvoerig belicht. Er is veel aandacht voor de verschillende journalistieke genres en voor nieuwe ontwikkelingen zowel journalistiek inhoudelijk als ook technisch.

 • Research: hoe maak je een onderwerp, zowel voor radio- televisie als voor een website? Waar haal je informatie vandaan en hoe ga je om met voorlichters/woordvoerders en spindoctors. Wat zijn de regels van het spel of hoe smal is de grens tussen off- en on the record.
  Er is specifieke aandacht voor de overdracht van informatie (cross mediaal): beeld (visualisering, vormgeving, keuze van de shots, enscenering, locatiekeuze) en geluid (hoe maak je een onderwerp voor de radio).

 • Interviewen: welke interviewstijl is passend bij welk programma? De kunst van het interview wordt uitvoerig behandeld. Het verschil tussen een nieuwsgesprek en human interest en alles daar tussenin komt aan de orde. Welke voorbereiding is er voor een gesprek nodig.

 • Tekst schrijven: met aandacht voor het verschil tussen print- en audiovisuele media (internet). Alles over de Schaar van Wember!
  Studenten maken uiteindelijk zelfstandig interviews en reportages. Medewerking is mogelijk – in het kader van een samenwerkingsverband – aan programma’s van de omroepen Holland Centraal (StudRadio) en RTV West.

Daarnaast zijn er colleges over actuele en nieuwe ontwikkelingen in het vak: de toekomst van de journalistiek, journalistiek als machtsfactor (the fourth estate), de mediacratie, de rol van de nieuwe media, de voorlichter als te nemen hindernis, is burgerjournalistiek een zegen of niet. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de journalistieke normen en waarden (ethiek).Wat kan wel en wat kan niet. Colleges worden gegeven door een ervaren journalist, bekend met alle journalistieke genres. Er zijn gastcolleges (seminars) waarvoor bekende en ervaren journalisten en mediadeskundigen worden uitgenodigd.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • Het productieproces van journalistieke radio- en televisieprogramma’s (ook t.b.v. internet);

 • Research noodzakelijk bij het maken van onderwerpen. Hoe je specifieke bronnen vindt waaronder ook audiovisuele archieven;

 • Verschillende journalistieke genres (van Journaal tot infotainement) en de daarbij behorende verschillende stijlen van journalistiek;

 • De politieke en maatschappelijke discussies over journalistiek en samenleving alsook de toekomst van het vak en de toekomst van de media (commercieel en publiek) en cross (multi-)mediale journalistiek (ontwikkelen van eigen visie) en de Principles of Journalism.
  Hiermee samenhangend kunnen studenten na afloop:

 • Weten wat audiovisuele journalistiek is;

 • Een journalistieke afweging maken wat kan en niet kan, welke vorm (stijl) bij welk genre en bij welke doelgroep hoort;

 • Zelfstandig een reportage (voor radio-, televisie en internet) journalistiek voorbereiden, opnemen en monteren;

 • Interviewen, teksten schrijven, zelfstandig en kritisch redactionele afwegingen maken

Rooster

Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Studenten moeten ten minste drie eigen producties maken waarvan er twee gewogen worden en beoordeeld op inhoud, vorm en techniek. Aan het eind van de cursus dienen studenten een journalistieke visie op te schrijven. Dit kan worden gezien als een take home tentamen (essay). De weging voor het eindcijfer is nieuwsitem (1x), laatste videoproductie (2x) en de journalistieke visie (2x).

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

De titel(s) s van bij de cursus te gebruiken handboeken en/of syllabi worden zoveel als mogelijk voor aanvang van de studie bekend gemaakt (veelal via Blackboard).

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Contact

 • PraktijkStudies

 • Kees Boonman

 • Willem van Rooijen

Opmerkingen

Studielast
Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 28 uur

 • Seminars: 8 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (hierbij kan ook het verplicht kijken of luisteren naar opgegeven rtv-programma’s gerekend worden): 45 uur

 • Studielast ten behoeve opdrachten (incl.voorbereiding en schrijven van visie-essay): 59 uur

Bronnen o.m.: Essential Radio Journalism, Paul Chantler and Peter Stewart (A&C Black London); The Television Genre Book, edited by Glen Creeber (BFI London); Media communication, James Watson (Palgrave); The News Interview, Steven Clayman and John Heritage (Cambridge); The Art of the Interview, Martin Perlich (Silman-James Press); Basisboek Televisiemaken, Eric Oosthoek en Ab Revoort (Wolters-Noordhoff); Media & Journalistiek in Vlaanderen (Van Halewyck); De communicatieoorlog, Frits Bloemendaal (AmboAnthos); Journalistik, Klaus Meier (UVK); Reporting for Journalists, Chris Frost (routledge); Investigative Journalism in Europe (VVOJ); Perspectief op het politiek-publicitair complex, Herman van Gunsteren en Cox Habbema (Van Gennep); The Ethical Journalist, Tony Harcup (Sage); Journalistiek in Nederland, Huub Wijfjes (Boom); Flat earth News, Nick Davies (Chatto & Windus); De Toekomst van het Nieuws, Irene Costera Meijer (Otto Cramwinckel); The Wages of Spin, Bernard Ingham (Murray); Unspeak, Steven Poole (Abacus) , De journalisten, Honoré de Balzac (Voltaire); Journalistieke kwaliteit in het crossmediale tijdperk, Kees Buijs (Boom)