Prospectus

nl en

Medialandschap en -onderzoek (basisvak)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Beschrijving

Tijdens deze cursus maak je kennis met het medialandschap en met methoden om onderzoek te doen naar die media.
Onder invloed van technologische innovaties verandert het medialandschap buitengewoon snel. Voor studenten Journalistiek en Nieuwe Media is het essentieel deze veranderingen op tijd te zien en te begrijpen. In dit college blikken we terug: hoe ontwikkelden de media zich tot hoe we ze nu kennen? En we kijken vooruit: wat zijn nieuwe ontwikkelingen binnen de media en wat gaat dit betekenen voor de rol van journalisten? In drie hoorcolleges komt het medialandschap aan de orde. Tegelijkertijd interviewen studenten een mediaprofessional over recente ontwikkelingen in hun medium.

Daarna zoomen we gedurende drie hoorcolleges in op drie onderzoeksmethoden voor mediaonderzoek: inhoudsanalyse, survey-onderzoek en experimenteel perceptieonderzoek.

Halverwege (week 7) is er een tentamen over de tot dan toe behandelde stof.

Met die bagage gaan de studenten zelf op onderzoek uit: in teams van vier studenten voeren ze met behulp van een van de drie behandelde methoden een beperkt onderzoek uit. Een onderzoekplan wordt in week 8 besproken en beoordeeld.
Week 9 en 10 zijn bestemd om zelf aan het onderzoek te werken. Docenten zijn stand by voor coaching van onderzoekgroepjes op afspraak.

In de laatste drie colleges (week 11-13) presenteren studenten hun onderzoeksresultaten in een mondelinge presentatie.

Na afloop van de cursus leveren ze een opdracht Cijfers in de Media in.

Aan het eind van het college bevindt zich in het portfolio van de student:

 • Interview met mediaprofessional

 • Onderzoeksplan

 • PowerPoint-presentatie van eigen onderzoek

 • Onderzoekje naar cijfergebruik in de media

Dit college vormt ook een voorbereiding op de (onderzoeks)stages van deze PraktijkStudie.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges hebben studenten kennis en inzicht in:

 • Trends binnen het medialandschap en de rol van redacties, journalisten, tekstschrijvers en het publiek daarin

 • De belangrijkste elementaire vragen bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek

 • Enkele methoden en technieken van mediaonderzoek

en daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek

 • Vinden en ontsluiten van informatie van zeer uiteenlopende aard en complexiteit met behulp van traditionele en moderne technieken (internet, klassiek literatuuronderzoek, interview met specialist)

 • Het helder en goed opgebouwd mondeling presenteren van zelfstandig verzamelde en geanalyseerde informatie.

Rooster

Woensdag. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Hoorcollege en Werkcollege

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt plus weging:

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (2x)

 • Interview (1x)

 • Opdracht cijfers in het nieuws (1x)

 • Presentatie & onderzoeksopdracht (3x)
  Voor alle onderdelen moet minimaal een 5 gehaald worden.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Piet Bakker en Otto Scholten: Communicatiekaart van Nederland, Overzicht van media en communicatie. Amsterdam: Kluwer, geh. herz. zesde druk, 2007.

 • Willem Koetsenruijter en Rinke Berkenbosch: Cijfers in het nieuws. Amsterdam: Boom, 2006.
  Verder wordt gebruik gemaakt van een reeks artikelen en een syllabus die via Blackboard gedistribueerd wordt.

Warm aanbevolen:

 • Joris Luyendijk: Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten. Amsterdam: Podium, 2006.

 • Henk Blanken en Mark Deuze: PopUp: de botsing tussen oude en nieuwe media. Amsterdam: Atlas, 2007.

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Informatie

Opmerkingen

Studielast
Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • Volgen van college: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 32 uur

 • Opdracht cijfers in het nieuws: 16 uur

 • Onderzoeksopdracht: 32 uur

 • Interviewopdracht: 16 uur

 • Voorbereiding tentamen: 16 uur